Minne De Meyer Engelbeen

Minne is een Brusselse curator-architect die graag beide disciplines laat samensmelten tijdens het festival.

“ Ik heb een poëtische kant van de haven ontdekt, waar ik graag in verdwaal „

Minne: “KONVOOI lijkt me het ideale speelveld om mijn rollen als architect en curator te combineren. Ik houd altijd veel rekening met ruimtelijkheid in mijn werk. Als curator kan ik het werk van anderen ook een ruimtelijke dimensie geven. Ik voel bijvoorbeeld nu al dat de andere curatoren graag met woorden spelen. Dat kan in kleine zaken zitten, maar die woorden kunnen zich ook groot manifesteren. Hoe kunnen kleine zaken groot worden? Of omgekeerd? En hoe kan ik bezoekers uitnodigen om daarin te verdwalen?”

Welke indrukken pak je mee na je verkenning van de haven?

Minne: “Ze was nog veel groter dan ik dacht. Ideaal dus om in rond te dwalen. Elk deel van de haven heeft ook zijn eigen herkenbare elementen, ondanks dat het een redelijk steriele setting is. Ik denk erover na om met die elementen te spelen.”

 

Kan je daar een voorbeeld van geven?

Minne: “Ik heb de elementen die me opvielen gefotografeerd. Bijvoorbeeld: een stapeling betonblokken. Of: knalgele luiken. Zaken die je niet in een alledaagse setting tegenkomt. De haven wordt snel als iets industrieels gezien maar door de wandeling heb ik ook een poëtische kant ontdekt, waarin ik nog meer wil verdwalen.”

Meer over Minne De Meyer Engelbeen

IG: minne.dm.engelbeen

Meer weten

 

 

Close