Precy Numbi: Robot Kimbalambala

Performance/Installatie
Locatie: 13 – Oud politiegebouw

Precy Numbi is een Congolese eco-futuristische kunstenaar die woont in Brussel. Zijn alter ego is Robot Kimbalambala, een superheld die geassembleerd is uit schroot en afval. De robot zal rondzwerven op de kunstenroute en materiaal verzamelen in een gigantische zak. Met dit werk en zijn alter ego wil Precy Numbi bewustwording creëren rond de thema’s van ecologie, afval, afkomst en rondzwerven.

IG: precy_numbi

Close